Рішення математичних рівнянь

Рішення системи рівнянь методом Крамера

Система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) - це умова коли одночасно виконується кілька рівнянь щодо однієї або декількох змінних. Значення змінних або упорядкований набір чисел є рішенням системи. При підстановці чисел на місце змінних кожне рівняння системи видає правильну рівність.


Метод Крамера або правило Крамера, є способом вирішення СЛАР - розшифровується як система лінійних алгебраїчних рівняння, де основна матриця не дорівнює нулю, при цьому існує одне лише вірне рішення. Наш онлайн калькулятор з легкістю вирішить матричне рівняння з докладним описом і допоможе обчислити змінні, за лічені хвилини, всього лише заповнивши форму калькулятора числовими даними.


Введіть число рівнянь в системі:
При вирішенні СЛАР методом Крамера використовується обчислення визначника або детермінанти основної матриці. Для того, щоб систему рівняння можна було вирішити методом Крамера, необхідно і достатньо, щоб визначник її основної матриці був відмінний від нуля, тоесть матриця повинна бути невиродженою.
Поділитися з друзями: